Ciężkie czasy dla dłużników

 

Od stycznia 2013 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Gorzej będzie się wiodło firmom, które celowo nie płaciły swoich zobowiązań. Odetchnąć mogą ci przedsiębiorcy, którzy miesiącami czekają na swoje należności.

dłużnicy- „Za ponad miesiąc wejdą w życie nowe przepisy. To zarazem rewolucja w obszarze rozliczeń podatkowych, ale też pożądany od lat krok w kierunku normalności. Przez 20 lat musieliśmy czekać na wprowadzenie w Polsce sprawiedliwych zasad rozliczania się z podatków, które realnie wspierałyby dwa miliony przedsiębiorców. Do chwili obecnej w polskim systemie podatkowym promowani są dłużnicy, którzy z powodu błędów w zarządzaniu cash flow lub umyślnego działania, nie płacą swoich zobowiązań. Od nowego roku to się zmieni i jest nadzieja, że problem zatorów płatniczych zostanie ograniczony" – wypowiada się kierownik firmy konsultingowej Sage – Bogdan Zatorski.
Zdaniem Zatorskiego zmiany pomogą tym firmom, które miały problem ze ściągnięciem swoich należności, a tym samym z płynnością finansową.

- „Dziś potrzeba szeroko zakrojonej edukacji biznesowej, dzięki której przedsiębiorcy zaczną korzystać z nowych przywilejów - mam tu szczególnie na myśli nową metodę kasową. Niepokojącym jest fakt, że z dotychczasowej metody, co prawda opartej na gorszych zasadach, korzysta mniej niż 1 proc. uprawnionych podatników (zaledwie ok. 10 tys.). Być może, większość małych podatników jest pod presją swoich kontrahentów, którzy z premedytacją nie godzą się na ponoszenie kosztów z tytułu przeciągania terminów płatności. Duże firmy niechętnie przyjmują faktury od "kasowców". Teraz nadarzy się szansa na upowszechnienie metody kasowej, tak aby zyskała należne jej miejsce w rozliczaniu VAT-u" – mówi Zatorski.

Firma Sage podaje, że aż 60% przedsiębiorców w Polsce przyznaje się, że celowo nie płaci swoich zobowiązań w terminie, zyskując w ten sposób kredytowanie dla swojej działalności. Obecnie na należności czeka już niemal 80% przedsiębiorców. W Polsce przeterminowane o ponad 90 dni zobowiązania stanowią około 10 % wszystkich zaległości, w UE wynoszą one tylko niecałe 3%. Zatory płatnicze w Polsce systematycznie wzrastają. W pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły już 1,2 mld zł (dla porównania w całym 2011 roku wyniosły 0,8 mld zł).

- „Zatory płatnicze wpływają na przyrost liczby firm zgłaszających upadłość - w tym roku notujemy ponad 20 proc. wzrost zniknięć z rynku. Tylko w okresie wakacji tego roku, z powodu ogłoszenia upadłości firm, pracę straciło ok. 10 tys. osób. Sytuację pogarsza postępujące spowolnienie gospodarcze. Przysłowiowym "promykiem nadziei" są zapowiadane zmiany w sposobach rozliczania podatków VAT i dochodowego, które będą powiązane nie z faktem wystawienia czy otrzymania faktury, lecz z faktem uregulowania płatności" – dodaje Zatorski.

Od stycznia wszystko ma się zmienić. 16 listopada uchwalono tzw. III ustawę de regulacyjną. Dzięki niej dla wszyscy przedsiębiorcy będą mieli ograniczone prawo do uznawania niezapłaconych faktur jako kosztu. Do tej pory, firma mogła wpisać w koszty fakturę (i obniżyć tym samym podatek dochodowy) bez względu na to czy nabywca zapłacił czy nie. Nowelizacja mówi, że jeśli firma wystawi fakturę VAT, a po 30 dniach od terminu jej płatności okaże się, że nabywca za nią nie zapłacił, to automatycznie on będzie musiał podwyższyć podstawę do naliczenia podatku dochodowego i odprowadzić podatek. Jeśli w końcu zapłaci, to prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych zostanie mu przywrócone.

Źródło: Sage, portalspożywczy.pl

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!