Wymogi wzajemnej zgodności (Cross Complinace)

 

Od 1 stycznia 2013 r. zostaną wprowadzone wymogi z obszaru C, dotyczące dobrostanu zwierząt!!!

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieniła sposób wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Płatność SPS wprowadziły kraje UE - 15. Nowe państwa członkowskie stosują uproszczony system płatności bezpośrednich. Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby Polska stosowała uproszczony system do 2012r.

Płatność jednolita SPS, którą mamy wprowadzać stopniowo od 2013r. jest oddzielona od struktury i wielkości produkcji (ang. decoupled). Daje to rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, jednocześnie zapewniając mu niezbędny poziom dochodów. Otrzymanie tej płatności nie jest już, zatem związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymagań i norm dotyczących:

- utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions - GAEC) określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009 - obowiązuje od 2004 r. (wcześniej RR 1782/2003).

- podstawowych wymogów z zakresu gospodarowania (Statutory Management Requirements - SMR) określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady nr73/2009.

Powyższe wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę wzajemna zgodność (ang. cross-compliance). Wzajemna zgodność oznacza uzależnienie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich oraz płatności PROW 2007 - 2013: ONW, Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych od spełnienia przez rolników określonych wymogów i norm.

czytaj dalej

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!