AgroMonitor - Wołowina i Wieprzowina

 

Zgodnie z oczekiwaniami w II kwartale 2012 r. trzoda chlewna drożała. Przeciętna cena była o 3% wyższa niż kwartał wcześniej i ukształtowała się na rekordowym poziomie 5,42 zł/kg, czyli bliżej dolnej granicy prognozowanego przez nas w kwietniu przedziału 5,39-5,67 zł/kg.

bgz logoCeny żywca wołowego w kwietniu i maju 2012 r. kontynuowały trend spadkowy zapoczątkowany w lutym, lecz w czerwcu ponownie wzrosły. W rezultacie tych zmian w II kwartale przeciętna cena skupu była o 3% niższa niż w rekordowym I kwartale i na poziomie 6,35 zł/kg znalazła się nieco poniżej środka prognozowanego przez nas przedziału 6,22-6,58 zł/kg.
W reakcji na bardzo niską opłacalność produkcji trzody chlewnej w okresie około jednego roku pomiędzy jesienią
2010 r. a jesienią 2011 r., wielu rolników całkowicie zrezygnowało z produkcji lub przynajmniej ograniczyło liczebność swoich stad. W rezultacie według GUS w marcu 2012 r. krajowe pogłowie wyniosło zaledwie 11,5 mln szt. i było o 12% niższe w relacji rocznej. Jednocześnie był to najniższy poziom zanotowany od lat 50. XX wieku. Prognozujemy, że badanie wg stanu na koniec lipca wykaże podobną lub nieco niższą roczną dynamikę spadku pogłowia (7-12%) i wyniesie ono około 11,9-12,6 mln szt. Podobne tendencje rysują się również w pozostałych krajach UE, choć przeciętnie spadek pogłowia jest tam znacznie wolniejszy. Na przestrzeni ostatniego roku pogłowie obniżyło się w 18 spośród 27 krajów UE i w grudniu 2011 r. wynosiło 148,6 mln świń, czyli o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Jednak dane o pogłowiu loch i loch prośnych pozwalają oczekiwać, że w kolejnych miesiącach trzody będzie ubywało szybciej niż w 2011 r., w tym także w krajach, które dotychczas notowały wzrosty. Niższa podaż trzody chlewnej będzie w bieżącym roku niewątpliwie czynnikiem działającym w kierunku wyższych cen. Jak dotychczas w bieżącym roku duży jest eksport produktów sektora wieprzowiny z UE (w pierwszych pięciu miesiącach wzrost o 5% r/r), co dodatkowo działa w kierunku wysokich cen. Z drugiej strony, postępujące kłopoty gospodarcze krajów UE oznaczają prawdopodobnie mniejszą skłonność statystycznego mieszkańca do wydatków na drogie mięso. Dużą niewiadomą dla rynku jest zaplanowany na 1.01.2013 r. termin wejścia w życie zakazu utrzymywania loch prośnych w kojcach pojedynczych. Może się on przyczynić do dalszego zmniejszenia pogłowia loch w UE, a w rezultacie jeszcze większego wzrostu cen.
Oceniamy, że w całym bieżącym roku ceny żywca wieprzowego
będą wysokie - możliwe nawet, że w najbliższych miesiącach przebiją rekordowy poziom zanotowany w połowie czerwca br. Jednak obserwowane w ostatnich tygodniach wzrosty cen na światowych rynkach zbóż i roślin oleistych sprawiają, że maleje prawdopodobieństwo szybkiego odwrotu od tendencji spadkowej w krajowym pogłowiu trzody chlewnej. Prawdopodobnie wysokie ceny trzody chlewnej będą w stanie zapewnić co najwyżej przeciętną opłacalność tego kierunku produkcji, ale nie wysoką jak można było oczekiwać jeszcze cztery - pięć miesięcy temu. Oczywiście w przypadku znacznych zmian kursów walutowych, będą one miały duży wpływ na ostateczny poziom cen trzody chlewnej. Prognozujemy, że przeciętna cena w całym roku 2012 może być o 14 - 18% wyższa od ceny w roku 2011.
Na rynku wołowiny prawdopodobnie nadal będzie utrzymywać się stosunkowo korzystna sytuacja dla krajowych producentów i eksporterów, choć prawdopodobnie nie tak dobra jak na przełomie lat 2011 i 2012. Wysokim cenom będzie sprzyjała m.in. niższa podaż bydła w UE. Na przestrzeni ubiegłego roku pogłowie bydła w Unii spadło o 1,4%, a w Polsce o 1,1%.
Na świecie wciąż utrzymuje się stosunkowo wysoki popyt na wołowinę, a z drugiej strony spodziewany jest spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Utrzymują się również problemy w sektorze w Argentynie. Trochę gorsza jest sytuacja na rynku unijnym, gdzie spada popyt wewnętrzny, a dwa ważne rynki eksportowe (Turcja i Rosja) w bieżącym roku zmniejszyły wolumen zakupów.
Oczekujemy, że pod wpływem opisanych powyżej czynników ceny skupu żywca wołowego w bieżącym roku mogą być przeciętnie o 8 - 12% wyższe niż w roku 2011.

 

Żródło: AgroMonitor, Bank BGŻ

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!